بررسی شماره بلک لیست

بلک لیست چیست ؟

به شماره هایی که گفته میشود که پیام های تبلیغاتی از سرشماره های 1000 و 2000 و 3000و 5000 و 021 را دریافت نمیکنند ولی پیامک های بانکی را دریافت میکنند.

لامز بذکر است که بلک لیست مربوط به پیامک های ارزش افزوده ( پرداخت هزینه ی شرکت در مسابقه ها و.. که روی قبض موبایل مشترک منظور میگردند ) نمیشود .

جهت اطلاع از وضعیت شماره موبایل خود در بلک لیست همراه اول ( لیست سیاه ) میتوانید شماره خود را در کادر جستجو با 0 یا بدون 0 وارد نمایید . 

جهت خروج شماره همراه اول خود از بلک لیست عدد 2 را به 8999 پیامک نمایید یا کددستوری #2*8999* را از سیم کارت همراه اول خود شماره گیری نمایید.

جهت خروج شماره ایرانسل خود از بلک لیست عدد 1 را به 5005 پیامک نمایید . 

لازم بذکر است پس از 24 ساعت شما از لیست بلک لیست خارج میشوید و میتوانید پیامک های تبلیغاتی عادی ( بدون هزینه ) را دریافت نمایید.