سرویسهای پیامک

سرویسهای پیامک ارائه شده در SMS Cell :

 

-          سرویس پایه ارسال پیامک ( Send Base  )

این سرویس ؛ سرویس عمومی و پایه ی ارسال و دریافت پیامک میباشد که بدون ضریب بوده و دارای گزارش گیری دلیوری میباشد.

 

-          سرویس بازگشت اعتبار بلک لیست ( Delivery Base )

این سرویس ؛ هزینه ی پیام هایی که به علت عدم دریافت پیامک تبلیغاتی توسط مشترک میباشد را برگشت میدهد که به اصلاح برگشت بلک لیست (لیست سیاه) میگویند .

تعرفه این سرویس ، 20% بیشتر از تعرفه سرویس پایه میباشد .

 

-          سرویس شماره اختصاصی خدماتی

-          این سرویس برای مشترکانی که نسبت به اطلاع رسانی خدمات خود اقدام میکنند و تبلیغاتی ندارند قابل فعالسازی است . که پس از تکمیل فرم تعهد و هزینه واریزی و ارسال درخواست بین مدت 15 تا 20 روز کاری ؛ شماره ارسال کننده از تبلیغاتی به خدماتی تغییر نموده و همانند بانک ها ؛ تمامی مشترکان پیامک ارسالی را دریافت مینمایند . لاز بذکر است سرویس شماره خدماتی پوشش دهنده ی سرویس Delivery Base نیز میباشد .